Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Naši liječnici

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u
doc. dr. sc. Adi Pašalić

doc. dr. sc. Adi Pašalić

 • Specijalist oftalmolog
 • Uži specijalist prednjeg segmenta oka
 • Odsjek za refraktivnu kirurgiju Klinike Svjetlost
 • Kontakt: adi.pasalic@svjetlost.hr

Obrazovanje

Doktor Pašalić završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Sarajevu. Nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od godine dana započinje specijalističku izobrazbu iz oftalmologije 2010. godine pod mentorstvom prof. Nikice Gabrića i prof. Ive Dekaris u Klinici Svjetlost. Specijalistički ispit položio je 2014. godine.

U znanstvenom obrazovanju doktor Pašalić završio je poslijediplomski studij „Biomedicine and Health Science“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je u ožujku 2021. obranio doktorat na temu „Tretman presbiopije, kirurgija leće versus Laser in situ keratomileuza“ i stekao titulu doktora znanosti.

Područje rada

Doc.dr. sc. Pašalić bavi se prednjim segmentom oka, bolestima rožnice te refraktivnom kirurgijom.

Izvodi operacije laserskog skidanja dioptrije PRK metodom, LASIK metodom s mikrokeratomom te Femtosecond metodom skidanja dioptrije.

 

Članstvo u udrugama

Od 2009. godine redovni je član sljedećih udruga:
 • Hrvatsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (CSCRS)
 • Europsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS)
 • Europska asocijacija očnih banaka (EEBA)

Sudjelovanja na kongresima

 • Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS 2005.-2015. 
 • TRENDS IN GLAUCOMA: SURGICAL & MEDICAL MEETING, IMO, Barcelona 2014
 • ECLSO, European Contact Lens And Ocular Surface Congress , Budapest 2004, München 2013, Izmir 2015
 • The Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Denver 2015

Glavne publikacije

Koautor je više radova u znanstvenim publikacijama, a radove je prezentirao i na godišnjim kongresima Hrvatskog udruženja za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju.

Godine 2012. osvojio Nagradu Zaklade profs. drs. Ljiljane Zergollern i Krešimira Čupaka za najbolji rad mladih oftalmologa. 
 • Efficacy and safety of iris supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia;Ahmedbegovic Pjano M, Alikadic-Husovic A., Griševic S, Pašalic A, Pidro A, RATKOVIC M, Bohac M, Gabric N, Gojak R; Med Glas, 2016. Feb.
 • Dekaris I, Pauk M, Drača N, Pašalić A, Gabrić N. Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty - Is a Thinner Donor Lamella the Better Choice? J Transplant Technol Res S2:004, 2012.
 • N. Drača, A. Čović, M. Pauk, A. Pašalić, and I. Dekaris. 1-Year Follow-up Study of Endothelial Cell Density Loss after Penetrating Keratoplasty.Coll Antropol. 2011 vol 35, 11-13.
 • I. Mravičić, N. Gabrić, A. Pašalić, V. Glavota, N. Drača. Surgical Treatment of Residual Esotropia.Coll Antropol. 2011 vol 35, 299-302.
 • N. Filipović-Broćeta, N. Todorović, V. Petrović, S. Savić, K. Stanetić, M. Šukalo, R. Tepić, D. Atijas, B. Janjić, S. Curić, Z. Klarić, E. Černi-Obralija, G. Pivić, A. Zalihić, Z. Jatić, A. Kečo, M. Mioković, A. Bajraktarević, O. Batić-Mujanović, A. Brković, S. Herenda, S. Selmanović, A. Alić, L. Gavran, I. Gledo, S. Prasko, J.Geddes, G. Gray, A. Pašalić, G. Hodgetts. Vještine kliničke procijene, poglavlje VII, VIII, IX.