Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Novosti

Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u
Studenti medicine u Svjetlosti

Studenti medicine u Svjetlosti

U Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost, Klinici za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dio programa iz kolegija oftalmologije od 06.02.-13.02.2020. godine imali su studenti pete godine medicine.
saznajte više