Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Novosti

Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

"Advances in PCIOLs: How to Become a Premium IOL Surgeon" Johnson&Johnson webinar s prof.dr.sc. Gabrićem

Profesor Gabrić održao je prestižni Johnson&Johnson webinar
saznajte više