Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Djeca i strabizam

Svjetlost je jedina ustanova u Jugoistočnoj Europi koja pruža kompletnu oftalmološku uslugu pregled, liječenje i operacije djece od rođenja do 18 godina.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

Djeca i strabizam

Jedini u regiji obavljamo operacije svih vrsta strabizama: horizontalni, vertikalni, pareze, nistagmus, dvoslike (bez čekanja). Obavljamo operacije strabizma i odraslim ljudima i operacije otvaranja i proštrcavanja suznog kanala kod djece u kratkotrajnoj općoj anesteziji. Koristimo metode i operacijske tehnike kao i najbolji svjetski centri. Oftalmološka klinika Svjetlost ima najveći broj operacija strabizama u regiji od svih privatnih oftalmoloških ustanova.

Očna klinika Svjetlost ima dugogodišnju suradnju s Odjelom za djecu i strabizam sveučilišne klinike Ludwigs Maximilian u Münchenu te prof. Oliverom Ehrtom.