Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Djeca i strabizam

Svjetlost je jedina ustanova u Jugoistočnoj Europi koja pruža kompletnu oftalmološku uslugu pregled, liječenje i operacije djece od rođenja do 18 godina.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

Zahvat i oporavak

Operativni zahvati na dječjim očima obavljaju se u općoj anesteziji. Dijete na operativni zahvat dolazi natašte, donoseći laboratorijske nalaze koji su potrebni za opću anesteziju. Prije samog zahvata anesteziolog razgovara s roditeljima o općem zdravlju djeteta, preboljenim bolestima i pregledava laboratorijske nalaze. Tek nakon pregleda anesteziologa, dijete je spremno za zahvat.

Mogu li roditelji biti s djetetom tijekom bolničkog postoperativnog oporavka?

Nakon operativnog zahvata roditelj može boraviti s djetetom u bolničkoj sobi. Ovisno o zahvatu većina operirane djece napušta očnu Kliniku nekoliko sati nakon zahvata. U nekim slučajevima, ukoliko dijete ostaje u klinici, s njim boravi i roditelj.

Kako izgleda postoperativna njega djeteta?

Nakon operativnog zahvata dijete će nositi zavoj preko operiranog oka. Roditelji bi posebnu pažnju trebali obratiti da dijete ne skida zavoj i ne trlja oči, kako bi oporavak prošao što uspješnije. Tijekom oporavka, djetetu će biti potrebno ukapavanje kapi u operirano oko u razdoblju od dva do tri tjedna. Roditelji trebaju voditi posebnu brigu da je kapljična terapija primjenjena u oko jer djeca često refleksivno prilikom kapanja zatvaraju vjeđe.

Kako su česte kontrole nakon zahvata?

Prva kontrola je sljedećeg dana nakon zahvata, a kasnije kontrole ovise o vrsti zahvata. Obično su u razmacima od tjedan do dva nakon operacije oka.