Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Djeca i strabizam

Svjetlost je jedina ustanova u Jugoistočnoj Europi koja pruža kompletnu oftalmološku uslugu pregled, liječenje i operacije djece od rođenja do 18 godina.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

Pregled djeteta

Oftalmološki pregled djeteta traje do dva sata i obuhvaća:
 
  1. određivanje vidne oštrine na blizinu i daljinu
  2. testove za strabizam i stereovid
  3. širenje zjenica i određivanje objektivne dioptrije 
  4. kompletan pregled prednjeg i stražnjeg segmenta oka.

Metode određivanja vidne oštrine različite su ovisno o dobi. Kod malih beba upotrebljavaju se posebne kartice s uzorkom s pomoću kojih se utvrđuje koja veličina uzorka pobuđuje bebinu pažnju te se rezultat uspoređuje s tablicama propisanima za dob.

DJEČJI OFTALMOLOŠKI PREGLED SPLIT Za djecu predškolske dobi upotrebljavaju se sličice (simboli Lea) koje su napravljene po jednakim propisima kao slova za odrasle. Za što bolji uvid u stanje oštrine vida potrebno je dijete ispitati kako prepoznaje sličice na blizinu i na daljinu. Za djecu školske dobi upotrebljavaju se tablice slova kao za odrasle.


Preuzmite ovdje Lea simbole za ispis i vježbanje  
Uzimanje ortoptičkog statusa (pregled za strabizam) također je nužan dio pregleda djeteta, a obvezatno se radi i kod odraslih koji imaju strabizam. Služi za provjeru položaja i uredne pokretljivosti te suradnje između oba oka. U ovom se dijelu pregleda ustanovljava vrsta i mjeri veličina strabizma, utvrđuju poremećaji binokularnog vida (ima li dijete prilikom gledanja urednu suradnju oba oka), slabovidnost (lijeno oko), kao i nistagmus (titranje očiju). Utvrđuje se i razvijenost stereovida (3D vida) s pomoću stereotestova (test Titmus, test Lang). Kod djece ili odraslih koji imaju nistagmus (titranje oka) u ovom djelu pregleda obavljaju se potrebna dodatna mjerenja. 

SPLIT Procedura određivanja objektivne dioptrije djeteta nešto je drugačija nego kod odraslih zbog jake prilagodljivosti (akomodacije) dječjeg oka koje ponekad s lakoćom prikrije i veće dioptrije. Kako bi se isključila ta prilagodba, potrebno je raširiti zjenice, što se postiže kapanjem u nekoliko navrata, a cijela procedura traje oko sat vremena. Preporučljivo je kod kuće pripremiti dijete na to da će se u oči kapati kapljice i da će nakon pregleda mutnije vidjeti (od nekoliko sati do cijeli dan). Nakon što su se zjenice potpuno proširile radi se objektivno određivanje dioptrije – skijaskopiranje, iznimno važno za određivanje moguće skrivene dioptrije ili nekog drugog poremećaja vida i ordiniranje odgovarajućih naočala. Iako je za određivanje oštrine vida potrebna suradnja djeteta, objektivna dioptrija može se odrediti i kod najmanje djece jer za to nije potrebna suradnja djeteta. 

Za određivanje objektivne dioptrije kod djece koristimo posebno prilagođen dječji refraktometar Plusoptix.

Prednji segment oka pregledava se na procjepnoj svjetiljci s mikroskopom kako bi se isključili znakovi upale, alergije i eventualne anatomske nepravilnosti. Pregled prednjeg stražnjeg segmenta oka radi se kako bi se detaljno utvrdio izgled mrežnice.