Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Novosti

Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

Tim Klinike Svjetlost sudjelovao je sa 9 predavanja na ovogodišnjem ESCRS-u u Milanu

Tim Klinike Svjetlost sudjelovao je sa 9 predavanja na ovogodišnjem ESCRS-u u Milanu
Na ovogodišnjem ESCRS-u u Milanu ekipa iz Svjetlosti je kao i uvijek aktivno sudjelovala. Sa 9 pozvanih predavanja pokazali su kolegama iz Svijeta sto je novo u oftalmologiji.

Kao posebnosti naveli bi profesora Gabrića koji je na centralnom simpoziju kojem je voditelj bio predsjednik Europskog Dustva za Kirurgiju Katarakte i Refraktivnu Kirurgiju Prof Oliver Findl pričao o našim rezultatima nove generacije leće Synergy Toric II.