Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Naši liječnici

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u
dr. Dinko Katić

dr. Dinko Katić

 • Specijalist oftalmolog
 • Uže područje interesa: bolesti stražnjeg segmenta oka- retina
 • Kontakt: dinko.katic@svjetlost.hr

Obrazovanje

Dr. Dinko Katić rođen je u Zagrebu. Osnovnu školu završio je na Lastovu a srednjoškolsko obrazovanje u Splitu. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 2014. godine. Dvije godine radio je kao demonstrator na Katedri za medicinsku kemiju i biokemiju. Nakon završetka pripravničkog staža u Splitu 2015. godine tri mjeseca je radio kao doktor opće medicine na otoku Lastovu gdje je obavljao i pripravnost u sklopu Hitne medicinske pomoći Dubrovnik. Specijalizaciju iz oftalmologije završio je 2020. godine u Klinici Svjetlost pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikice Gabrića.

Područje rada

Odjel za dijagnostiku i liječenje pacijenata s bolestima na stražnjem segmentu oka.

Sudjelovanja na kongresima

 • Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS (Zagreb, 24. listopada 2015.)
 • 7th LOEC Course on Age Related Macular Degeneration (Prag, 19. - 22. veljače 2016.)
 • Međunarodni sipmozij/ International Symposium - Novosti u oftalmologiji (Zagreb, 23. studeni 2019.)
 • FLOretina  (Rim, 10. prosinca 2022.)
 • Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS (Zagreb, 29. rujna 2023.)

Članstvo u udrugama

 • Član Hrvatskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS)
 • Član Europskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (European Society of Cataract and Refractive Surgery - ESCRS)
 • Član South East European Ophtalmological Society