Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Naši liječnici

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u
dr. Katarina Giljanović

dr. Katarina Giljanović

  • Specijalist oftalmolog
  • Uže područje interesa: bolesti stražnjeg segmenta oka - retina
  • Kontakt: katarina.giljanovic@svjetlost.hr

Obrazovanje

Dr. Katarina Giljanović rođena je u Splitu gdje je završila  osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2016. godine, a specijalizaciju iz oftalmologije završila je 2023. godine u Klinici Svjetlost pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikice Gabrića. U sklopu specijalizacije najviše se bavi dijagnostikom i liječenjem pacijenata s bolestima na stražnjem segmentu oka.

Područje rada

Odjel za dijagnostiku i liječenje pacijenata s bolestima na stražnjem segmentu oka.

Sudjelovanja na kongresima

  • Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS (Zagreb, 10. ožujka 2018.)
  • Međunarodni sipmozij/ International Symposium - Novosti u oftalmologiji (Zagreb, 23. studeni 2019.)
  • FLOretina  (Rim, 10. prosinca 2022.)
  • Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS (Zagreb, 29. rujna 2023.)

Članstvo u udrugama

  • Član Hrvatskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS)
  • Član Europskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (European Society of Cataract and Refractive Surgery - ESCRS)
  • Član South East European Ophtalmological Society