Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Novosti

Aktualna događanja i novosti klinike Svjetlost
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

[UPOZORENJE]

[UPOZORENJE]
Stručnost i ime profesora Nikice Gabrića koristi se bez dopuštenja i lažno. Profesor kao ni ostali liječnici Klinike Svjetlost NE koriste proizvod sa slike u liječenju te ga nikako NE preporučuju za kupovinu.

[UPOZORENJE]