Klinika Svjetlost

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka


voditelj@svjetlost.hr

Pregledi pacijenata

Klinika Svjetlost nudi najcjelovitiju ponudu i orijentiranost prema pacijentima u oftalmološkoj praksi.
posjetite nas: posjetite nas na Facebook-u posjetite nas na YouTube-u posjetite nas na Instagram-u posjetite nas na LinkedIn-u

Dijagnostika i tehnologija

Sve naše ambulante moderno su opremljene konzolama s automatskim stolcima za pacijente i biomikroskopima za pregled oka pod uvećanjem.

PREGLED OKA SPLIT Svaka ambulanta ima kompjuterizirani automatski kerato-refraktometar koji očitava pacijentovu dioptriju koja se onda dodatno testira ispitivanjem čitanja na daleko uz probne okvire i stakalca različitih dioptrija. U svakoj se ambulanti nalaze standardizirane digitalne table za ispitivanje vidne oštrine na daleko te tablice za ispitivanje vidne oštrine na blizu.

Već 6 godina naši medicinski nalazi su u elektroničkom obliku i pohranjuju se na serveru te su dostupni liječniku iz svake ambulante iz svake od naših klinika. Ukoliko pacijent želi, može dobiti kopiju nalaza koji mu nedostaju. Slike pretraga također su pohranjene u digitalnom obliku.

Sve naše čekaonice su prostrane i opremljene ugodnim foteljama te aparatima za bezalkoholne napitke i sanitarnim čvorovima čija se urednost provjerava svakih sat vremena. Na svakom katu postoji info pult  s djelatnicom kojoj se pacijenti mogu obratiti ukoliko imaju bilo kakvo dodatno pitanje.